FRANCE

Le box office France du 24 mai 2006

X-Men l'affrontement final

X-Men l'affrontement final

1 548 582 entrées

Semaine 1

cumul 1 548 582

1
Da Vinci Code

Da Vinci Code

1 106 299 entrées

Semaine 2

cumul 2 813 672

2
Volver

Volver

436 769 entrées

Semaine 2

cumul 777 706

3
Marie-Antoinette

Marie-Antoinette

403 555 entrées

Semaine 1

cumul 403 555

4
Camping

Camping

402 137 entrées

Semaine 5

cumul 4 488 475

5
Comme t'y es belle!

Comme t'y es belle!

190 557 entrées

Semaine 3

cumul 764 213

6
Mission: Impossible III

Mission: Impossible III

148 711 entrées

Semaine 4

cumul 1 785 208

7
OSS 117, Le Caire nid d'espions

OSS 117, Le Caire nid d'espions

91 487 entrées

Semaine 6

cumul 2 147 997

8
Le Caïman

Le Caïman

82 992 entrées

Semaine 2

cumul 103 784

9
L'Âge de glace 2

L'Âge de glace 2

77 543 entrées

Semaine 8

cumul 6 482 607

10