FRANCE

Le box office France du 31 mai 2006

X-Men l'affrontement final

X-Men l'affrontement final

631 250 entrées

Semaine 2

cumul 2 179 832

1
Da Vinci Code

Da Vinci Code

588 465 entrées

Semaine 3

cumul 3 402 137

2
Volver

Volver

386 244 entrées

Semaine 3

cumul 1 163 950

3
Marie-Antoinette

Marie-Antoinette

277 715 entrées

Semaine 2

cumul 681 270

4
Camping

Camping

249 397 entrées

Semaine 6

cumul 4 737 872

5
Comme t'y es belle!

Comme t'y es belle!

135 671 entrées

Semaine 4

cumul 899 884

6
Mission: Impossible III

Mission: Impossible III

82 820 entrées

Semaine 5

cumul 1 868 134

7
Hooligans

Hooligans

73 862 entrées

Semaine 1

cumul 73 862

8
Dans la peau de Jacques Chirac

Dans la peau de Jacques Chirac

64 143 entrées

Semaine 1

cumul 64 143

9
OSS 117, Le Caire nid d'espions

OSS 117, Le Caire nid d'espions

59 825 entrées

Semaine 7

cumul 2 207 822

10